Välkommen till OptiFreezes investorsida!

OptiFreeze AB har varit noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2014. Företaget har ungefär 2 300 aktieägare.

OptiFreeze grundades 2011 av Lund University Innovation, forskare på Department of Food Tehnology på Lunds Universitet och Arc Aroma Pure AB (publ).

Pressmeddelanden och nyheter

OptiFreeze Newsletter 4

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatorisk

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatorisk

Extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär
Bilagor

Delårsrapporter

Interim Report 01/01/2019 – 30/06/2019

Regulatorisk

Halvårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30

Regulatorisk

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31

Regulatorisk

Interim Report 01/01/2019 – 31/03/2019

Regulatorisk

Interim Report 01/01/2018 – 30/09/2018

Regulatorisk

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2019

Date: 2019-11-28