OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

OptiFreeze har beställt nytt PEF-system med högre kapacitet

OptiFreeze har arbetat med att utveckla ett nytt PEF-system för att öka effektiviteten och kapaciteten.
Läs mer

OptiFreeze has ordered a new PEF-system with higher capacity

OptiFreeze has been working on a new PEF system to increase efficiency and capacity.
Läs mer

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatorisk
OptiFreeze AB's newly appointed CEO Ulf Hagman has taken office on October 1.
Läs mer

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatorisk
OptiFreeze AB:s nya tillförordnade VD Ulf Hagman har tillträtt 1 oktober.
Läs mer

Ulf Hagman acquires 28,900 shares in OptiFreeze AB

Regulatorisk
A consortium of shareholders with Arc Aroma AB at the forefront transfers shares in OptiFreeze AB to incoming CEO Ulf Hagman. 
Läs mer

Ulf Hagman förvärvar 28 900 aktier i OptiFreeze AB

Regulatorisk
Ett konsortium av aktieägare med Arc Aroma AB i spetsenöverlåter aktier i OptiFreeze AB till tillträdande VD Ulf Hagman. 
Läs mer

OptiFreeze Newsletter 4

 In our fourth newsletter, I would like to give a status update about the OptiFlower project, the trials in Kenya, the change in management and some other subjects. 
Läs mer

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatorisk
OptiFreeze CEO Eda Demir Westman will temporarily leave the role as CEO due to her pregnancy. She will be replaced by Ulf Hagman during her parental leave.
Läs mer

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatorisk
OptiFreeze ABs VD Eda Demir-Westman kommer att tillfälligt lämna rollen som VD då hon är gravid. Eda ersätts under föräldraledigheten av Ulf Hagman.
Läs mer

EFN Ekonomikanalen has published TV news feature on OptiFreeze AB

EFN Ekonomikanalen has published a TV news feature on OptiFreeze and our projects. The feature was recorded at OptiFreeze premises in Lund. 
Läs mer