Välkommen till OptiFreezes investorsida!

OptiFreeze har varit noterat sedan juni 2014. Aktien handlas på Nasdaq First Growth Market sedan maj 2020. Företaget har ungefär 6 000 aktieägare.

OptiFreeze grundades 2011 av Lund University Innovation, forskare på Department of Food Tehnology på Lunds Universitet och ArcAroma AB (publ).

Erik Penser Bank Bolagsdag

11 mars 2021

Finansiell kalender

Årsstämma 2021

Date: 2021-06-28

Halvårsrapport Q2 2021

Date: 2021-08-10

Delårsrapport Q3 2021

Date: 2021-11-16