Välkommen till OptiFreezes investorsida!

OptiFreeze AB har varit noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2014. Företaget har ungefär 2 300 aktieägare.

OptiFreeze grundades 2011 av Lund University Innovation, forskare på Department of Food Tehnology på Lunds Universitet och Arc Aroma Pure AB (publ).

Pressmeddelanden och nyheter

Delårsrapporter

Rättelse: Delårsrapport 1 jan-30sep 2019

Regulatorisk

Correction: Interim report 1 Jan-30 Sep 2019

Regulatorisk

Interim report 1 Jan-30 Sep 2019

Regulatorisk

Delårsrapport 1 jan-30 sep 2019

Regulatorisk

Interim Report 01/01/2019 – 30/06/2019

Regulatorisk

Finansiell kalender

Årsredovisning 2019

Date: 2020-04-08

Delårsrapport Q1 2020

Date: 2020-05-05

Årsstämma 2020

Date: 2020-05-14