Välkommen till OptiFreezes investorsida!

OptiFreeze AB har varit noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2014. Företaget har ungefär 2 300 aktieägare.

OptiFreeze grundades 2011 av Lund University Innovation, forskare på Department of Food Tehnology på Lunds Universitet och ArcAroma AB (publ).

Pressmeddelanden och nyheter

OptiFreeze rekryterar ny CFO

Regulatorisk

Delårsrapporter

Bokslutskommuniké 2019

Regulatorisk

Rättelse: Delårsrapport 1 jan-30sep 2019

Regulatorisk

Delårsrapport 1 jan-30 sep 2019

Regulatorisk

Halvårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30

Regulatorisk

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31

Regulatorisk

Finansiell kalender

Årsredovisning 2019

Date: 2020-04-08

Delårsrapport Q1 2020

Date: 2020-05-05

Årsstämma 2020

Date: 2020-05-14