Välkommen till OptiFreezes investorsida!

OptiFreeze har varit noterat sedan juni 2014. Aktien handlas på Nasdaq First Growth Market sedan maj 2020. Företaget har ungefär 2 900 aktieägare.

OptiFreeze grundades 2011 av Lund University Innovation, forskare på Department of Food Tehnology på Lunds Universitet och ArcAroma AB (publ).

Dokument inför årsstämma

Fullmaktsformulär
Bilaga 1
Bilaga 2

Delårsrapporter

Delårsrapport kvartal 1 2020

Regulatorisk

OptiFreeze publicerar årsredovisning för 2019

Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019

Regulatorisk

Rättelse: Delårsrapport 1 jan-30sep 2019

Regulatorisk

Delårsrapport 1 jan-30 sep 2019

Regulatorisk

Finansiell kalender

Halvårsrapport Q2 2020

Date: 2020-08-18

Delårsrapport Q3 2020

Date: 2020-11-06