OptiFreeze Investor > Aktien > Största ägare

Största ägare

Johan Möllerström med närstående 6,51%
Petr Dejmek med närstående 3,06%
Phoon, Pui Yeu (Rei) 2,33%
Federico Gomez 2,02%
Kasia Dymek 1,94%
Christer Jönsson 1,35%
PO Rosenquist 1,33%
Gunvald Berger 1,20%
Anders Hättmark 1,05%
Martin Linde 0,90%