OptiFreeze Investor > Aktien > Största ägare

Största ägare

Petr Dejmek med närstående 4,63%
Phoon, Pui Yeu (Rei) 3,52%
Kasia Dymek 2,93%
Federico Gomez 3,06%
Gunvald Berger 1,82%
Johan Möllerström med närstående 1,51%
Henning Ramslöv 1,22%
Tim Essius med närstående 1,04%
Avenito AB 0,84%
Chrilotte AB 0,83%
Dragfast AB 0,83%