Affärsmodell

Vårt erbjudande

  • Kunskap och teknologi specifikt utvecklad för varje produkt
  • En unikt anpassad produktionslina, OptiCeptTM
  • Färdigblandade tillsatser – unikt anpassade för varje produkt, OptiCapTM

OptiFreeze skapar intäkter på tre olika sätt:

  1. Försäljning av OptiCeptTM produktionsutrustning
  2. Försäljning av OptiCapTM tillsatser
  3. Royaltyavgifter för behandlade produkter där OptiFreezes teknologi använts

Klicka här för att läsa mer om OptiFreezes produkter och fördelar