OptiFreeze Investor > Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

OptiFreeze strävar efter att vara transparenta i kommunikationen med aktieägare och den finansiella marknaden så att ägarna har möjlighet att få en rättvisande och sanningsenlig bild av företagets verksamhet.

För mer information om företaget och dess styrning, kontakta företagets IR-ansvarig.

Läs bolagsordningen här.