OptiFreeze Investor > Bolagsstyrning > Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Ulf Hagman

VD

Ulf Hagman har en mix av både jordbruks- och företagsekonomisk utbildning. Han har mer än 30 års erfarenhet från olika befattningar inom blom-, frukt- och grönsaksindustrin. Mellan 2002–2016 arbetade han som ekonomichef hos Euroflorist vilket är Europas största blomdistributör. Från 2016 till idag har han arbetat som ledningskonsult samt med olika styrelseuppdrag.​ Ulf är tillförordnad VD sedan 2019

Innehav i bolaget:

28 900 aktier via bolag (Hajelo AB)

Mats Narfeldt

CFO

Mats Narfeldt har bred erfarenhet från arbete som controller och CFO inom internationella koncerner liksom från små- och medelstora bolag såväl i Sverige som utomlands. Framför allt har han varit verksam i fordonsbranschen, men har även erfarenhet från bl a fastighets- och byggmaterialhandel. Mats kommer senast från rollen som CFO hos Timac Agro Sverige, ett försäljningsbolag inom jordbruksbranschen.

Innehav i bolaget:

0 aktier

Martin Linde

Styrelseordförande

Martin Linde är styrelseordförande sedan 2019. Han har en magisterexamen i ekonomi vid Lunds universitet och en EMBA. Han har bred erfarenhet, från livsmedelsindustrin till uppstartsbolag. Han har varit VD för bolag inom livsmedelsindustrin, exempelvis Nordic Foodgroup, Abdonmills Finax och chefsbefattningar inom försäljning, marknadsföring och företagsledning. Han har även varit VD på Arc Aroma Pure AB (publ) och chefsbefattningar på Acousort, Biofrigas och SensoDetect med mera.

Innehav i bolaget:

29 660 via bolag (Staffansgården i Trää AB)

Petr Dejmek

Styrelseledamot

Petr Dejmek, är sedan 2015 styrelseledamot i OptiFreeze. Dr Dejmek är professor emeritus vid Lunds universitet och är diplomerad ingenjör och doktor i teknik. Han har studerat maskinteknik i forna Tjeckoslovakien, processteknik i Tyskland och livsmedelsteknik i Sverige. Dr Dejmek är den ursprungliga innovatören och upphovsmannen bakom den patenterade teknologin som utgör grunden i OptiFreeze. Dr Dejmek har erfarenhet av produktutveckling på Alfa Laval i Sverige och Danmark, och har varit professor på Lunds Universitet sedan 1989. Han har publicerat över 100 vetenskapliga rapporter.

Innehav i bolaget:

539 382 aktier i Bolaget (eget och närståendes innehav)

Anders Hättmark

Styrelseledamot

Anders Hättmark, är sedan augusti 2013 styrelseledamot i OptiFreeze och är utbildad inom ekonomi. Hättmark har lång erfarenhet av rekrytering av ledande befattningshavare och affärsutveckling för företag och organisationer. Han har ett utbrett nätverk inom näringslivet, livsmedelssektorn och den offentliga sektorn. Hättmarks fokusområden är främst marknad och affärsutveckling.

Innehav i bolaget:

59 775 aktier via bolag (Confidera Syd AB)

Elisabeth Yllfors

Styrelseledamot

Elisabeth Yllfors, är sedan 2017 styrelseledamot i OptiFreeze. Yllfors driver en konsultfirma specialiserad på affärsutveckling och ledarskap. Yllfors har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har tidigare arbetat som Nordic Marketing Director och CEO på Findus. Hon har även haft ledande befattningar på Unilever och inom Nestlé-gruppen.

Innehav i bolaget:

10 000 aktier

Federico Gómez Galindo

Styrelsesuppleant

Federico Gómez Galindo, har en doktorsexamen i Food Process Engineering och är idag docent i ämnet vid Lunds Universitet. Gómez Galindo har varit styrelsesuppleant sedan 2017 och är en av uppfinnarna till de patent som OptiFreeze innehar. Han forskar för tillfället om PEF och vakuumimpregnering. Han har tidigare arbetat med forskning och utveckling i Ecuador.

Innehav i bolaget:

370 042 aktier i Bolaget

Johan Möllerström

Styrelsesuppleant

Johan Möllerström är suppleant sedan 2017. Han är VD för Arc Aroma Pure AB, ett bolag som är listat på Nasdaq First North. Möllerström har tidigare varit VD för Malmberg Water, som blev ett marknadsledande bolag för biogasrening under hans ledarskap. Han har även varit ordförande för vattenreningsindustrins branschorganisation Varim.

Innehav i bolaget:

144 237 via bolag (J O Möllerström AB)

Eda Demir Westman

COO (föräldraledig)

Eda Demir Westman studerade Food Technology, Engineering and Nutrition på Lunds Universitet. Hon har varit en del av bolaget ända sedan grundandet. Hon har arbetat med forskning, produkt- och metodutveckling, uppskalning, bygga kundrelationer samt med kommersialisering av produkterna. Hon har en solid teknisk bakgrund och en omfattande kunskap om teknologin och dess implementering inom olika kundsegment. Sedan januari 2018 är hon VD på OptiFreeze och ansvarig för att leda bolaget till full kommersialisering och för att nå de uppsatta målen.

Johan Möllerström representerar huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till dessa. Alla styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning.