OptiFreeze Investor > Finansiell information

Finansiell information

Delårsrapporter

Bokslutskommuniké 2019

Regulatorisk

Rättelse: Delårsrapport 1 jan-30sep 2019

Regulatorisk

Delårsrapport 1 jan-30 sep 2019

Regulatorisk

Halvårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30

Regulatorisk

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31

Regulatorisk

Årsredovisningar

OptiFreeze årsredovisning för 2018

Regulatory

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2015

Regulatory