OptiFreeze Investor > Finansiell information

Finansiell information

Delårsrapporter

Delårsrapport kvartal 1 2020

Regulatorisk

OptiFreeze publicerar årsredovisning för 2019

Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019

Regulatorisk

Årsredovisningar

OptiFreeze publicerar årsredovisning för 2019

Regulatory

OptiFreeze årsredovisning för 2018

Regulatory

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2015

Regulatory