Årsredovisningar

OptiFreeze årsredovisning för 2018

Regulatorisk
Läs mer

Rättelse: Ny sidhänvisning i OptiFreezes årsredovisning

Regulatorisk
Sidhänvisningen på sidan 32 under avsnitt "Revisionsberättelse", är ändrad till: "Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 10-31 i detta dokument". (Tidigare version: "sidorna 4-17") 
Läs mer

Årsredovisning 2017

(se bifogad årsredovisning i PDF)
Läs mer

Årsredovisning 2015

Regulatorisk
Läs mer