OptiFreeze Investor > Media > Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

2017-03-07, 13.48 (CET)

OptiFreeze AB: Frågor till Per Henriksson och Martin Linde

Två personer som haft avgörande betydelse för OptiFreezes framgångar har valt att avgå i samband med bolagsstämman den 14 mars. Med anledning av detta vill vi ställa några frågor till Per Henriksson och Martin Linde.

Per Henriksson

Hur länge har du varit verksam i Opti?
Optifreeze grundades på mitt initiativ och därför har jag varit aktiv i bolaget sedan dess grundande, eller faktiskt innan dess. Det som triggade mitt intresse var de klara synergieffekter som jag såg mellan den applikation som forskarna vid Lunds Tekniska Högskola tagit fram och den plattform som vi tagit fram på Arc Aroma Pure. En perfekt matchning.

Vad har du och Martin Linde bidragit till som verksamma i OptiFreezes styrelse?
Min personliga styrka är och har varit utveckling, innovation, patent och entreprenörskap.

När Martin Linde kom in i bilden fick bolaget tillgång till en unik branschkunskap och insikt i hur livsmedelsföretagen tänker, hur nya produkter lanseras och vad som styr en upphandlare och leder till beslut. Martin tillförde samtidigt en trygghet och ett självförtroende som varit mycket nyttigt i de diskussioner som förts med olika aktörer. Martin är en duktig ekonom men inte en siffernisse, istället använder han sin kunskap och insikt till att förstå vad som triggar OptiFreezes partners och kunder. Vid sidan om detta så är han en kul och genuint trevlig prick, han kan nästan kompensera för mitt jag.   

Hur ser du tillbaka på din tid som verksam i OptiFreezes styrelse, vad har åstadkommits och hur har OptiFreeze utvecklats?
Bolaget har gått från ide till praktisk lösning, från gram till hundratals kilo. När bolaget var nybildat så fanns det inga anställda, ingen som arbetade heltid med bolaget. Jag gjorde "allt" parallellt med mina uppdrag i bland annat Arc Aroma Pure. Nu har bolaget en mycket stark, bred och kompetent skara anställda. Grundidén kvarstår men nu har denna kompletterats med ett antal nya applikationer som var och en är minst lika stor och omvälvande som den ursprungliga idén. Bolaget står stadigt och är mindre sårbart. 

Hur ser du på OptiFreezes framtid?
Framtidsutsikterna är mycket lovande. Med AAP:s teknikplattform i botten och flera applikationen i pipeline så kommer OptiFreeze att lyckas.

Vad är skälet till att du lämnar styrelsen?
Jag har själv framställt önskan att få lämna styrelsen. Detta beror på flera saker, dels att jag känner att bolaget går in i en ny fas där nya kompetenser behövs och dels att jag har lite svårt att hinna med. 

Jag vill vara mycket aktiv när jag sitter i en styrelse, inte reducera arbetet till 4 träffar per år. Jag vill vara engagerad även mellan mötena. Jag hinner dessvärre inte längre att lägga den tid som krävs. Däremot kommer jag, i den utsträckning behovet finns, att tillföra kompetens och erfarenhet inom mina specialområden. 

Jag har grundat företaget och jag ser detta som ”min bebis” även om hon nu börjar bli vuxen och jag som förälder skall ha förstånd att ta ett steg tillbaka. Varje tid har sina behov.

Martin Linde 

Hur länge har du varit verksam i Opti?
Jag har varit aktiv i OptiFreeze i drygt två år och det har varit en fantastisk resa att få se hur teknologin utvecklats från centiliter till allt större kvantiteter.

Vad har du och Per Henriksson bidragit till som verksamma i OptiFreezes styrelse?
Jag har lång erfarenhet av livsmedelsindustrin vilket gagnat OptiFreeze.

Per Henrikssons bidrag till OptiFreeze är ovärderligt! Jag är övertygad om att OptiFreeze inte hade startats och blivit så framgångsrikt om inte Per Henriksson engagerat sig i bolaget. Det är Pers förtjänst att den ursprungliga innovationen, att möjliggöra frysning av exempelvis spenat, kunde patenteras. Därefter lyckades han framgångsrikt bidra till att finansiera OptiFreezes verksamhet genom att notera bolaget på AktieTorget. Därefter har han fortsatt att arbeta med bland annat teknisk utveckling och patent.

Hur ser du tillbaka på din tid som verksam i OptiFreezes styrelse, vad har åstadkommits och hur har OptiFreze utvecklats?
Under min tid i bolaget har vi tagit stora steg framåt. När jag första gången kom i kontakt med bolaget kunde vi behandla några centiliter i en behandlingskammare som var lika stor som en större tändsticksask. Nu kan vi behandla hundratals liter i timmen och det gör att jag är stolt över medarbetarnas framsteg. Nu väntar ytterligare några steg och det ska bli oerhört spännande att se kommersialiseringen av bolaget teknologi.

Hur ser du på OptiFreezes framtid?
Bolagets framtid ser ljus ut. Vi har tagit enorma steg framåt så det är ingen tvekan om att bolaget kommer att lyckas väl i framtiden.

Vad är skälet till att du väljer att lämna styrelsen?

Det är med vemod jag lämnar OptiFreezes styrelse. Men tyvärr kräver mitt nya engagemang i Nordic Food Group ett stort fokus och att vara styrelseordförande i OptiFreeze kräver närvaro som jag tyvärr inte har tid till. Men jag vill önska alla lycka till och ser fram emot att följa bolaget i framtiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Release