OptiFreeze Investor > Media > Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

2016-11-10, 10.54 (CET)

Uppdatering från OptiFreeze AB

Regulatorisk

OptiFreeze har den senaste tiden i allt högre utsträckning arbetat parallellt med bolagets tre applikationsområden frysning, shelf life extension (kylning) och torkning. Skälet är att vi kommer att ha ett ännu närmare samarbete med en samarbetspartner som vill frysa produkter, men framför allt använda vår metod för att förlänga hållbarheten på kylda grönsaker och frukter. Våra tester med torkade bladkryddor har fortsatt och resultaten är hittills mycket lovande. Uppskalningen fortsätter i oförminskad takt och i nuläget bedömer vi att målsättningarna för 2017 kan uppnås.

Uppskalningen

Bolagets tekniker har hittills genomfört en framgångsrik uppskalning av produktionsutrustningen, OptiCept. Arbetet fortsätter och målsättningen är att bolagets utrustning ska ha kapacitet att behandla och producera några hundra liter produkter per timme första kvartalet 2017. Utrustningen ska användas av en utvald producent under 2017 och ambitionen är att detta ska ge ett visst kassaflöde. När vi uppnått målsättningenför Q1 2017 kan vi visa för samarbetspartners och presumtiva kunder att det är möjligt att producera industriellt. Nästa steg innebär att OptiCept ska behandla och producera minst 1 000 liter per timme Q4 2017.

Metodutveckling och behandlade produkter på marknaden

Bolagets metodutvecklare har arbetat intensivt under sommaren med framför allt frysning av bär och sallad. Under hösten har vi delvis ändrat inriktning och arbetar nu i stor utsträckning med några sorters sallad och grönsaker samt ett antal frukter. Förändringen innebär att vi kommer att lägga mycket tid och resurser på att utveckla vårt andra applikationsområde, shelf life extension (kylning) jämte applikationsområdet frysning. Skälet till förändringen är att vi kommer att ha ett ännu närmare samarbete med en partner som efterfrågar såväl frysta som kylda produkter. Flertalet av dessa produkter faller inom applikationsområdet shelf life extension vilket innebär att bolagets inträde på marknaden förkortas en aning men framför allt utökas vår potentiella marknad. Målet är att några av produkterna ska finnas på marknaden under 2017 vilket är mycket positivt för OptiFreeze. Vi hoppas kunna ge mer information inom de närmaste månaderna hur detta påverkar bolagets framtida intäkter och marknadsintroduktion.

Vårt tredje applikationsområde, torkning, uppvisar goda resultat i tester som gjorts av ett externt laboratorium. Vi kan konstatera att torktiden reduceras avsevärt, men framför allt bevaras aromerna i högre utsträckning i jämförelse med traditionell torkning. Vi kommer inom några månader även att genomföra tester med te vilket är en intressant marknad för applikationsområdet.

Asian Fruit Congress och Asia Fruit Logistica

Deltagandet på Asia Fruit Congress och Asia Fruit Logistica i Hong Kong var intressant ur flera aspekter. Dels fick vi tillfälle att knyta kontakt med företag som erbjuder tekniska lösningar och utrustning som kan vara till stor hjälp för OptiFreeze i vår ambition att förbättra vår utrustning och process. Dels träffade vi presumtiva samarbetspartners och framtida användare av vår teknologi.

Efter att ha träffat otaliga företag på kongressen, kan vi konstatera att fruktbranschen i hela världen strävar efter att finna olika lösningar för att förlänga hållbarheten, särskilt inom området shelf life extension (kylda produkter). Detta gör man genom att investera stora resurser i förädlingsprogram, nya förpackningslösningar, olika kemiska produkter som läggs i förpackningar, etc. Vår bedömning är att OptiFreeze ligger i framkant och kan erbjuda lösningar som är att betrakta som synnerligen unika i och med att vi har teknologier som kan användas för att såväl frysa som kyla produkter. Vi kan konstatera att intresset för bolagets teknologi är stort men att ett genombrott kräver att uppskalningen fortlöper och att vi kan visa upp en process och utrustning där några hundra liter produkter behandlas med vår metod per timme.

13th International Biolectrics Symposium i Rostock

Maria Elena Vicente Damas och Per Lilja, metodutvecklare samt teknisk projektledare i OptiFreeze, deltog på 13th International Bioelectrics Symposium i Rostock. Symposiet arrangeras av Leibniz Institute for Plasma Science and Technology och samlar de ledande företagen och forskarna inom PEF (pulserande elektriska fält). Fokus är PEF och hur denna teknologi kan påverka celler. På symposiet framträdde Maria Elena för att berätta om OptiFreezes metod för torkning av bladkryddor. Framträdandet rönte stort intresse bland åhörarna. Vi kan konstatera att bolaget har fått tillgång till en innovation som har potential att förändra marknaden för torkade bladkryddor.

Personal

Fem metodutvecklare, en teknisk projektledare samt VD arbetar för närvarande heltid i OptiFreeze. Vi kommer inom de närmaste månaderna att förstärka teamet med en till två ingenjörer på deltid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: 0738-14 52 15

E-post: fredrik.w@optifreeze.se

OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Bolaget har även en metod som förlänger hållbarheten på kylda produkter. Tekniken kan även användas för att minska tiden för torkning av bladkryddor och samtidigt förbättra smak, arom och färg. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt livsmedelsföretag runt om i världen. Bolagets teknik innebär att cellerna i grönsaker, frukt, bär och örter tar upp naturliga sockerarter som bevarar smak, form och struktur. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget har sitt säte i Lund och är noterat på AktieTorget.

Se nyhetsbrevet