OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

OptiFreeze styrelse och personal tecknar optioner

Teckningstiden i OptiFreeze AB:s (OptiFreeze) emission av teckningsoptioner avslutades den 11 september 2020. Styrelse och personal förvärvade totalt 175 000 optioner för priset 2,47 kr per option. Teckningen fördelades på 60 000 optioner OptiFreeze TO 2 till styrelsen och 115 000 optioner OptiFreeze TO 1 till personal och nyckelpersoner. Ytterligare 35.000 inom incitamentsprogrammet OptiFreeze TO 1 sparas för planerad rekrytering av nyckelpersoner. 
Läs mer