OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2018-01-29, 11.46 (CET)

Optifreeze AB rapporteringsdatum och årsmöte 2018

Regulatorisk

Optifreeze AB annonserar här datum och plats för årsmöte 2018 samt följande rapporteringsdatum:

Bokslutskommuniké och årsredovisning

Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 15e februari och årsredovisningen den 22a mars.

Årsmötet

Datum för årsmötet är satt till den 24e april klockan 16:00. Mötet kommer att äga rum i Optifreeze lokaler på Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.

För mer information, vänligen kontakta

Eda Demir, VD OptiFreeze AB    

Telefon: +46 70 600 67 99

E-mail: eda.demir@optifreeze.se

Se pressmeddelande