OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2020-03-27, 14.34 (CET)

OptiFreeze höjer prognosen men ser viss förskjutning p.g.a. Corona

Regulatorisk

OptiFreeze har efter lyckade genomförda försök valt att höja prognosen till 30 sålda maskiner under de närmaste 3 åren. Samtidigt ser bolaget att man kan komma att påverkas av Coronautbrottet genom förskjutningar av vissa inplanerade tester.

Med anledning av de stora steg framåt som tagits inom bolagets tre största projekt beslutades på bolagets årliga strategiska genomgång att försäljningsprognosen borde revideras. OptiFreeze kommer inom en snar framtid att kunna erbjuda maskinförsäljning inom alla sina tre fokusområden. Dessa utgörs av snittblommor, sticklingar och torkning. Målet revideras upp till 30 sålda maskiner inom 3 år.

Coronautbrottet medför konsekvenser som är svåra att till fullo överblicka i dagsläget. OptiFreeze gör bedömningen att en viss förskjutning av pågående projekt kan komma att ske, då bolagets samarbetspartners påverkas av restriktioner i flera olika länder. Tester i Sydafrika kan ej genomföras innan reserestriktionerna hävs, och i Europa finns risk för förseningar vid transport av produkter. OptiFreeze har ännu inte drabbats av dessa problem, men om så skulle ske så är bolagets bedömning är att det endast blir en kortsiktig påverkan.

”Vid vår årliga strategiska genomgång har vi kommit vi fram till att det gångna året har varit bättre än förväntat och att vi behöver höja våra pronoser. På samma gång ser vi att risken finns att vissa försök kan komma att försenas. Vår samlade bedömning är att framtiden för OptiFreeze är mycket ljus” säger OptiFreeze VD Ulf Hagman.

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020.

För mer information kontakta:

Ulf Hagman, VD

Mail: ulf.hagman@optifreeze.se

Tel: 0733636380

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Release