OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2020-04-28, 18.00 (CEST)

OptiFreeze till Nasdaq First North

Regulatorisk

OptiFreeze AB (publ) har idag fått bekräftat att vi uppfyller gällande noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Vi avser inom kort att ansöka om upptagande till handel. Vi bedömer att första handelsdag blir 15 maj. Bolaget handlas idag på Spotlight Stock Market.
Styrelsen bedömer att detta är ett naturligt steg i bolagets fortsatta internationalisering.

”Jag är glad över att bolaget är så välskött att vi klarar Nasdaqs hårda krav för listning” säger Ulf Hagman, VD

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet av handelsplats. Västra Hamnen Corporate Finance kommer att agera Certified Adviser för OptiFreeze.

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Kontaktperson: Christer Nilsson

Mail: ca@vhcorp.se, christer.nilsson@vhcorp.se

Tel: 0733-96 84 04, 040-20 02 56, 040-20 02 50

För mer information kontakta:

Ulf Hagman, VD

Mail: ulf.hagman@optifreeze.se

Tel: 0733-636380

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020.

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Release