OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2019-09-25, 08.20 (CEST)

Ulf Hagman förvärvar 28 900 aktier i OptiFreeze AB

Regulatorisk

Ett konsortium av aktieägare med Arc Aroma AB i spetsenöverlåter aktier i OptiFreeze AB till tillträdande VD Ulf Hagman. 

Ulf Hagman förvärvar 28 900 aktier i OptiFreeze AB utanför marknaden till ett pris av 17,35 kronor per aktie. 

”Som styrelseordförande i OptiFreeze AB är jag mycket positiv till att tillträdande VD tydligt visar sitt engagemang och sin tro på bolaget genom att gå in som ägare. Detta borgar för en fortsatt positiv utveckling för OptiFreeze. Vi ser fram emot en stark utveckling av bolagets affärsmöjligheter framöver”, säger Martin Linde, styrelseordförande för OptiFreeze. 

Release