OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2018-07-09, 14.14 (CEST)

OptiFreeze har tecknat en Avsiktsförklaring med en av de största distributörerna av torkade örter och kryddor

Regulatorisk

Den 5 juli undertecknade OptiFreeze och en av de största distributörerna av torkade örter och kryddor gemensamt en avsiktsförklaring. Avsikten är att introducera OptiFreezes teknologi och OptiCeptsTM processsystem till företagets leverantörer. Enligt avtalet så kommer distributören att ha exklusiv rätt till flera örter på marknaderna i Norden, Benelux, Baltikum och Storbritannien under en viss tid.

Distributören har intresse av att förse marknaden med premiumprodukter av hög kvalitet. Både Distributören och OptiFreeze har motivation och förståelse för potentialen i projektet genom att stegvis implementera OptiDry-metoden på örter och kryddor. Både OptiFreeze och Distributören är övertygade om att genom att kombinera båda parters kompetenser så kommer projektet att bli framgångsrikt. 

För närvarande genomför OptiFreeze och Distributören tester på en av leverantörernas anläggningar i Europa. Distributören ser en potential i att förbättra kvaliteten på både arom och smak. Leverantörerna ser en potential i att kunna förkorta torktiden och därmed spara energi. 

Distributören kommer att få exklusiv rätt till fem örter på marknaderna i Norden, Benelux, Baltikum och Storbritannien i fem års tid, samtidigt som de får exklusiv rätt, undantaget en av OptiFreezes befintliga kunder, till ytterligare tre örter på tidigare nämnda marknader. Tidsperioden med exklusivitet börjar när det första OptiCeptTM processystemet har installerats. Under samma tidsperiod är det meningen att ytterligare system ska installeras hos andra leverantörer. Avtalet säger att det förutom försäljningen av utrustning ska finnas en årlig royaltyavgift.

”OptiFreeze tar ett viktigt steg närmre kommersialisering av vår teknologi på marknaden genom en av en av de största krydd- och örtdistributörerna i Europa. Det blir lättare för OptiFreeze att penetrera marknaden för med hjälp av ett välkänt varumärke som Distributören och dennes leverantörer. Samtidigt så får Distributören varor och produkter som har behandlats med OptiFreezes metod. Det är en win-win-situation för alla inblandade. Även för slutkunderna som kommer att få tillgång till örter och kryddor som smakar bättre.”

Lund, 9 juli, 2018

Eda Demir Westman, CEO  

Release