OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2019-11-22, 11.23 (CET)

Rättelse:OptiFreeze tar ett stort steg mot genombrott

MAR-texten nedan föll bort OptiFreeze tar ett stort och viktigt steg mot industriellt genombrott tillsammans med samarbetspartnern Syngenta. Detta efter framgångsrika tester på sticklingar i Kenya som behandlats med OptiFreeze teknik. Som följd har de båda bolagen beslutat att öka intensiteten i det gemensamma utvecklingsarbetet. OptiFreeze närmar sig därmed en industrialiseringsfas avseende den globala marknaden för sticklingar.

OptiFreeze och Syngenta har sedan våren 2019 bedrivit tester på sticklingar på Syngentas anläggning strax utanför Nairobi i Kenya. Syftet med testerna har varit att genomföra Proof-of-Concept. Dessa tester har nu bekräftat våra tidigare testresultat och det innebär att OptiFreeze nu kan ta tekniken ett steg närmare en industrialiseringsfas.

Som ett konkret resultat av de lyckade testerna har OptiFreeze och Syngenta gemensamt beslutat att börja transportera sticklingar från anläggningen i Kenya till Syngentas anläggning i De Lier för rotning och tester i större skala. Transporterna beräknas inledas första veckan i december.

”Vi är nu nära ett industriellt genombrott tillsammans med vår samarbetspartner Syngenta genom att ha bevisat att vår teknik fungerar i en industriell miljö. Detta är en milstolpe i OptiFreeze utveckling och ett stort steg i vårt målmedvetna arbete att göra vår teknik till en global standard. Nu går vi in i ett skede där vi ska integrera tekniken i Syngentas flöde. Jag är mycket glad och stolt över att vi lyckats åstadkomma detta, vilket borgar för en fortsatt mycket positiv utveckling för bolaget”, säger Ulf Hagman, VD OptiFreeze AB.

Stickling är en avskuren eller klippt stam-, gren- eller rotdel av en växt som är avsedd att stickas ned i jord eller sättas i vatten för att slå rot och bilda en ny planta. Det produceras ungefär 2,5 mdr sticklingar till prydnadsväxtmarknaden varje år.

Syngenta är en världsledande jordbrukskoncern med drygt 28 000 anställda i cirka 90 länder och som levererar två huvudtyper av produkter anpassade för en hållbar och lönsam växtodling: frön och växtskydd. I februari 2019 ingick OptiFreeze ett strategiskt samarbete med Syngenta Flowers.

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 November 2019.

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Release