OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2019-05-29, 14.38 (CEST)

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk

Idag, den 29 maj 2019, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att Martin Linde nyväljs som styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att Martin Linde utses till styrelseordförande. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten. 

Lund i maj 2019

OptiFreeze AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB

Telefon: +46 70 600 67 99

E-post: eda.demir@optifreeze.se

Release