OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2020-04-30, 13.16 (CEST)

OptiFreeze har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk

OptiFreeze AB (publ) har idag godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Spotlight är torsdagen den 14 maj och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fredagen den 15 maj 2020. Styrelsen för OptiFreeze har i samband med listningen upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på bolagets hemsida senast 14 maj.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet av handelsplats. Västra Hamnen Corporate Finance kommer att agera Certified Adviser för OptiFreeze.

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Kontaktperson: Christer Nilsson

Mail: ca@vhcorp.se, christer.nilsson@vhcorp.se

Tel: 0733-96 84 04, 040-20 02 56, 040-20 02 50

För mer information kontakta:

Ulf Hagman, VD

Mail: ulf.hagman@optifreeze.se

Tel: 0733-636380

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020.

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Release