OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2020-06-18, 13.35 (CEST)

Nästa steg med OptiDry - Avslutande tester i Tyskland

Regulatorisk

Under vintern genomfördes tester på rotfrukter i Tyskland hos kunden Steinicke som är verksamma inom torkning av grönsaker och kryddor.

Testerna visade bra utfall och kunden önskar nu genomföra tester under sommaren även på kryddor för att förhoppningsvis få positiva resultat i industriell skala även där och därmed kunna behandla en stor del av sin produktion.

Avtal har tecknats idag och testerna kommer att genomföras under Q3 och kunden bidrar med ca 260 000 kr för att täcka kostnader.

”OptiDry är ett spännande område där vi bland annat ser stora miljömässiga fördelar genom minskad energiåtgång vid torkning, dessa tester är ytterligare ett steg närmare kommersiellt läge” säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB

För mer information kontakta:

Ulf Hagman, tf VD

Mail: ulf.hagman@optifreeze.se

Tel: 0733-636380

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020, kl 13.35 CEST.

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se.

Release