OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2020-09-11, 08.55 (CEST)

OptiFreeze styrelse och personal tecknar optioner

Teckningstiden i OptiFreeze AB:s (OptiFreeze) emission av teckningsoptioner avslutades den 11 september 2020. Styrelse och personal förvärvade totalt 175 000 optioner för priset 2,47 kr per option. Teckningen fördelades på 60 000 optioner OptiFreeze TO 2 till styrelsen och 115 000 optioner OptiFreeze TO 1 till personal och nyckelpersoner. Ytterligare 35.000 inom incitamentsprogrammet OptiFreeze TO 1 sparas för planerad rekrytering av nyckelpersoner. 

Vid årsstämman den 14 maj 2020 beslutades om ett incitamentsprogramprogram riktat till styrelseledamöter, personal och nyckelpersoner i bolaget. Optionsvillkoren baseras på en marknadsmässig värdering enligt Black Scholes, med utgångspunkt från den volymvägda kursen 28 maj 2020 till och med 3 juni. Villkoren innebär att en teckningsoption som tecknas till priset 2,47 kr kan lösas in mot en ny B-aktie med lösenkurs om 55,00 kr under perioden 1 oktober 2023 till och med 15 oktober 2023.

Ytterligare 35 000 optioner i incitamentsprogrammet OptiFreeze TO 1 sparas avsedda för framtida teckning för personal och nyckelpersoner efter marknadsmässig omräkning av teckningsvillkor.

Ulf Hagman

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

OptiFreeze AB (publ) har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Release