OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2018-09-06, 08.29 (CEST)

OptiFreeze utvecklar och applicerar den patenterade OptiCept-teknologin för användning vid framställning av växtförökningsprodukter

Regulatorisk

OptiFreeze har undertecknat en avsiktsförklaring med ett ledande multinationellt företag. I avtalet definieras ett framtida samarbete där OptiCept-teknologin utvecklas och appliceras på produktionen av växtförökningsprodukter. 

Det slutgiltiga syftet med samarbetet är att till fullo utveckla och kommersialisera OptiFreeze-teknologin så att den kan förbättra växtförökningsprocessen inom hela blom- och plantindustrin.  Den första fasen i utvecklingen kommer att fokusera på applikationer som kan användas inom framtagandet av sticklingar och små prydnadsväxtplantor.

Målet med samarbetet är att användningen av OptiFreeze blir standard inom blom- och växtförökningsindustrin samt att ett teknologin installeras på flertalet produktionslinor globalt. Planen är att sälja produktionslinor med OptiCept till användare som sedan får betala en licensavgift för varje behandlad planta. Licensavgiften delas mellan de två parterna. OptiFreeze kommer att sälja OptiCap-produkterna till användarna. Med start i juni 2018 så kommer OptiFreeze att få månadsvis löpande intäkter från samarbetspartnern för utvecklingen av konceptet som kommer att ske i OptiFreezes lokaler i Lund.

OptiCept är en process som förhöjer kvaliteten och livslängden på sticklingar och förväntas leda till ett genombrott med helt nya möjligheter och logistiska lösningar för hela blom- och växtförökningsindustrin. 

Undertecknandet av denna avsiktsförklaring var ett logiskt steg efter de lovande resultat som uppnåtts i ett gemensamt forskningsprojekt som påbörjades under 2017. Diskussionerna om ett samarbetsavtal pågår och väntas avslutas i slutet av året.

”Jag är glad att vi nu ingått en avsiktsförklaring med ett ledande multinationellt företag. OptiFlower har stor potential inte bara inom blom- utan även inom plantindustrin. Kunden bidrar med sitt kunnande, sina resurser och sin erfarenhet så jag är övertygad om att vårt samarbete kommer att bli framgångsrikt och nå de uppsatta målen.” säger Eda Demir Westman, CEO på OptiFreeze.

Lund, 6 september, 2018
Eda Demir Westman, CEO

Release