OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2020-01-10, 15.24 (CET)

OptiFreeze har slutfört OptiDry-försöken i Tyskland med lyckat resultat

Regulatorisk

OptiFreeze har, som meddelats tidigare, bedrivit industriella försök hos ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Resultatet av dessa tester har varit mycket positiva.

Nästa steg blir nu att utöka med industriella försök av fler produkter. Dessa är planerade att äga rum under februari/mars 2020. Efter försöken kommer båda parter gemensamt att utvärdera resultaten. Med hänsyn till affärsmässiga och strategiska skäl hos kunden har OptiFreeze valt att fortsatt inte namnge företaget.

Företaget har samarbetat med OptiFreeze sedan en tid tillbaka och tillsammans har vi utfört tester i industriell skala på plats i kundens fabrik. Resultaten påvisar att både kapacitet och effekt är i linje med förväntningarna.

 

”Mycket roligt och positivt att resultaten är så bra att vår samarbetspartner väljer att både fortsätta och utöka testerna till att omfatta fler produkter. Vi ser verkligen framemot detta fördjupade samarbete med av Europas ledande aktörer inom sitt område”, säger OptiFreeze VD Ulf Hagman.

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Spotlight Stock Market.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 Januari 2020.

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

Release