OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2020-10-09, 07.00 (CEST)

OptiFreeze redo för kommersiell utrullning och har omarbetat affärsmodellen

Regulatorisk

OptiFreeze har under hösten arbetat hårt för att färdigställa produkt och metod. Det är med stor glädje vi nu kan bekräfta att både vår metod och vår tekniska utrustning är redo för utrullning. OptiFreeze har nått kommersiellt läge på snittblommor och är redo för lansering.

Under de senaste veckorna har vi genomfört industriella försök hos De Tulp med syfte att finjustera OptiFreeze anläggning. Försöken har varit mycket lyckade och vi har nu har en kapacitet på ca 10 000 rosor per timme, vilket betyder ca 20 milj rosor per år. Vi tror dessutom att vi kommer kunna fördubbla den kapaciteten på kommande maskiner.

En viktig del i lanseringsarbetet är affärsmodellen.

OptiFreeze har i samråd med marknaden valt att anta en affärsmodell i syfte att göra det enkelt för kunden. Vi kommer att erbjuda våra kunder en avtalsmodell där vi ställer ut våra maskiner utan investering från kunden och tar en total summa per behandling. Det vill säga att vi bakar in kostnader för maskin, näringslösning och royalty i ett pris per körd behandling. Priset kommer att motsvara mellan 25 öre och 1 krona per blomma beroende på blommans längd och storlek. Avtal skrivs på tre år och innehåller en minimidebitering.

Det säljs på världsmarknaden ca 40-60 mdr stycken rosor per år.

OptiFreeze beräknar att det kommer att behövas ca 2 000 maskiner för att täcka hela världsmarknaden.

Intäkten per maskin uppskattar bolaget årligen till ca 10 miljoner kr med en bruttovinst på minst 60%

OptiFreeze räknar med att intäkter från den första maskinen kommer under Q4. Tillverkning av fler maskiner har påbörjats och vi hoppas göra en installation till innan året är slut.

”Jag vill börja med att tacka till alla i vårt team som har arbetat hårt för detta och även rikta ett stort tack till De Tulp som har låtit oss ”störa” deras produktion. Jag ser nu med stor entusiasm fram emot nästa fas med utrullning hos fler kunder och framför allt att vi kommer igång med ett riktigt kassaflöde under de kommande månaderna ” säger Ulf Hagman VD OptiFreeze AB

Ulf Hagman presenterar OptiFreeze nu på morgonen 9 oktober på Financial Meetings Öresund; evenemanget direktsänds med början kl 8.00

Följ sändningen på http://www.financialmeetings.se/arrangemang#2020_2

Ulf Hagman

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

OptiFreeze AB (publ) har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020.

Release