OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

2019-05-10, 08.07 (CEST)

Förändring i OptiFreeze styrelse

Regulatorisk

Efter diskussion med flertalet huvudägare om bolagets framtida utveckling har Göran Hedbys beslutat att lämna bolagets styrelse och avgå som styrelseordförande. Bolaget kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma. Valberedningen kommer att föreslå Martin Linde till ny styrelseordförande i OptiFreeze. Martin Linde kommer att följa bolaget på nära håll fram till extra bolagsstämman.  Martin har lång erfarenhet som investerare och som VD för flera framgångsrika bolag. Styrelsen kommer fram till extra bolagsstämman att ledas av styrelseledamot Petr Dejmek som träder in i rollen som tf. styrelseordförande.

-       Jag vill tacka Göran för hans drivande engagemang och värdefulla kunskap som har varit en starkt bidragande faktor till bolagets positiva utveckling. Valberedningen föreslår Martin Linde utifrån hans tidigare roll som styrelseordförande i bolaget och att han redan har en bra kunskap om bolaget vilket gör att vi inte tappar tempo,säger Johan Möllerström, ordförande i valberedningen för OptiFreeze.

10 maj 2019, Lund

Styrelsen i OptiFreeze

Release