OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

OptiFreeze och ArcAroma går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech

Regulatorisk
OptiFreeze och ArcAroma (tillsammans ”Bolagen”) meddelar idag, den 19 januari 2021, gemensamt att styrelsen för OptiFreeze och styrelsen för ArcAroma har antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av OptiFreeze och ArcAroma genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Besluten har tagits mot bakgrund av att båda Bolagen står inför sina respektive kommersiella genombrott och därför behöver den kraft som skapas för att kunna tillfredsställa kundförfrågningar och skala upp både marknadsinsatser och produktion. Fusionen kommer att implementeras genom att ArcAroma absorberas av OptiFreeze. Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare i OptiFreeze representerande mer än 17 procent av aktierna och rösterna i OptiFreeze och aktieägare i ArcAroma representerande mer än 34 procent av aktierna och rösterna i ArcAroma har lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma.
Läs mer

OptiFreeze skriver det första kommersiella avtalet för snittblommor

Regulatorisk
OptiFreeze har idag skrivit ett licensavtal med den svenska blomstergrossistfirman A.P.H. Svenska AB. Avtalet är på 36 månader och A.P.H. kommer att betala ersättning för varje behandling. Vi bedömer värdet av avtalet till mellan 10-30 milj kr.
Läs mer

Newsletter December 2020

Läs mer

OptiFreeze höjer expansionstakten, tecknar avtal om fördjupat samarbete med ArcAroma

Regulatorisk
OptiFreeze och ArcAroma har idag tecknat ett samarbets och utvärderingsavtal. Syftet med avtalet är att möjliggöra OptiFreeze expansion och att gemensamt hitta möjliga framtida kundprojekt. Avtalet innebär att OptiFreeze får tillgång till ArcAromas organisation och know how inom; supply chain, kvalité, installation, service och försäljning. För ArcAroma innebär avtalet att man får tillgång till OptiFreeze forskning och utvecklingskapacitet där man ser att många spännande projekt finns att utveckla. Bolagen kommer även under Q1 att utvärdera ett fördjupat samarbete inom livsmedel.
Läs mer

OptiFreeze tar ytterligare ett viktigt steg mot kommersialisering. Skriver nytt avtal i Sverige

Regulatorisk
OptiFreeze har idag skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med Dagab, en av Sveriges största aktörer inom dagligvaru- och service-handeln. Dagab försörjer ca 6 000 butiker med bland annat blommor. Dagab kommer i första stadiet att få rosor behandlade med OptiBoost[TM] från OptiFreeze anläggning i Lund för utvärdering. Om Dagab blir nöjda med utvärderingen kan det bli aktuellt att förse sina butiker med OptiBoost-behandlade[ ]blommor
Läs mer

OptiFreeze redo för kommersiell utrullning och har omarbetat affärsmodellen

Regulatorisk
OptiFreeze har under hösten arbetat hårt för att färdigställa produkt och metod. Det är med stor glädje vi nu kan bekräfta att både vår metod och vår tekniska utrustning är redo för utrullning. OptiFreeze har nått kommersiellt läge på snittblommor och är redo för lansering.
Läs mer

OptiFreeze styrelse och personal tecknar optioner

Teckningstiden i OptiFreeze AB:s (OptiFreeze) emission av teckningsoptioner avslutades den 11 september 2020. Styrelse och personal förvärvade totalt 175 000 optioner för priset 2,47 kr per option. Teckningen fördelades på 60 000 optioner OptiFreeze TO 2 till styrelsen och 115 000 optioner OptiFreeze TO 1 till personal och nyckelpersoner. Ytterligare 35.000 inom incitamentsprogrammet OptiFreeze TO 1 sparas för planerad rekrytering av nyckelpersoner. 
Läs mer