OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

OptiFreeze öppnar nytt affärsområde för skogsindustrin.

Regulatorisk
OptiFreeze har idag skrivit ett avtal med BCC, ett ledande bolag inom skogsnäringen, för att undersöka möjligheten att applicera OptiFreeze-teknologin även på skogsplantor. 
Läs mer

OptiFreeze starts new business for the forest industry.

Regulatorisk
OptiFreeze has today signed an agreement with BCC, a leading company in the forest industry. The companies will together investigate the possibility to apply the OptiFreeze technology on forest plants.
Läs mer

Ytterligare framgång med våra tester på snittblommor

Regulatorisk
OptiFreeze och Syngenta utför tillsammans försök med behandling av rosor sedan sommaren/hösten 2019 inom ramen för vårt OptiFlower-projekt.
Läs mer

More positive results from tests with cut flowers

Regulatorisk
OptiFreeze and Syngenta has since the summer 2019 been running tests with treatments of roses within our common OptiFlower project.
Läs mer

OptiFreeze har slutfört OptiDry-försöken i Tyskland med lyckat resultat

Regulatorisk
OptiFreeze har, som meddelats tidigare, bedrivit industriella försök hos ett av Europas största företag inom torkning av grönsaker och örter. Resultatet av dessa tester har varit mycket positiva.
Läs mer

OptiFreeze has finished the OptiDry tests in Germany with good results.

Regulatorisk
OptiFreeze has, as has previously been informed, been running industrial trials with one of Europe’s largest companies regarding drying of vegetables and herbs. The result of the trials has been very positive.  
Läs mer

Correction: OptiFreeze takes a big step towards breaktrough

The MAR text below fell out: OptiFreeze is taking an important step towards industrial breakthrough with our partner Syngenta, after successful tests with the OptiFreeze technology. As a result of the successful tests the companies have decided to increase the intensity in the common R&D work. OptiFreeze is by that coming closer to an industrial phase in the global market for cuttings.
Läs mer

Correction:OptiFreeze takes a big step towards breaktrough

Correction because the MAR text below fell out OptiFreeze is taking an important step towards industrial breakthrough with our partner Syngenta, after successful tests with the OptiFreeze technology. As a result of the successful tests the companies have decided to increase the intensity in the common R&D work. OptiFreeze is by that coming closer to an industrial phase in the global market for cuttings.
Läs mer

Rättelse:OptiFreeze tar ett stort steg mot genombrott

MAR-texten nedan föll bort OptiFreeze tar ett stort och viktigt steg mot industriellt genombrott tillsammans med samarbetspartnern Syngenta. Detta efter framgångsrika tester på sticklingar i Kenya som behandlats med OptiFreeze teknik. Som följd har de båda bolagen beslutat att öka intensiteten i det gemensamma utvecklingsarbetet. OptiFreeze närmar sig därmed en industrialiseringsfas avseende den globala marknaden för sticklingar.
Läs mer

OptiFreeze tar ett stort steg mot genombrott

OptiFreeze tar ett stort och viktigt steg mot industriellt genombrott tillsammans med samarbetspartnern Syngenta. Detta efter framgångsrika tester på sticklingar i Kenya som behandlats med OptiFreeze teknik. Som följd har de båda bolagen beslutat att öka intensiteten i det gemensamma utvecklingsarbetet. OptiFreeze närmar sig därmed en industrialiseringsfas avseende den globala marknaden för sticklingar.
Läs mer