OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

OptiFreeze AB: Change in management

Regulatorisk
OptiFreeze CEO Eda Demir Westman will temporarily leave the role as CEO due to her pregnancy. She will be replaced by Ulf Hagman during her parental leave.
Läs mer

OptiFreeze AB: Förändring i ledningen

Regulatorisk
OptiFreeze ABs VD Eda Demir-Westman kommer att tillfälligt lämna rollen som VD då hon är gravid. Eda ersätts under föräldraledigheten av Ulf Hagman.
Läs mer

EFN Ekonomikanalen has published TV news feature on OptiFreeze AB

EFN Ekonomikanalen has published a TV news feature on OptiFreeze and our projects. The feature was recorded at OptiFreeze premises in Lund. 
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk
Idag, den 22 augusti 2019, hölls extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. 
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma OptiFreeze

Regulatorisk
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 augusti 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund. 
Läs mer

New Patent Application – Strengthens the position further in OptiFlower Segment

OptiFreeze AB has submitted a patent application, on a method for treating a cut flower on the 23rd of July 2019. 
Läs mer

A Breakthrough Result with Cut Flowers - Roses

Regulatorisk
Läs mer