OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

New Patent Application – Strengthens the position further in OptiFlower Segment

OptiFreeze AB has submitted a patent application, on a method for treating a cut flower on the 23rd of July 2019. 
Läs mer

A Breakthrough Result with Cut Flowers - Roses

Regulatorisk
Läs mer

Martin Linde föreslår som ny Styrelseordförande i Optifreeze

Valberedningen i Optifreeze har föreslagit Martin Linde som ny Styrelseordförande i Optifreeze. 
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Läs mer

Förändring i OptiFreeze styrelse

Regulatorisk
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk
Idag, den 11 april 2019, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 
Läs mer