OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2014/2017

Regulatorisk
Den 22 december 2017 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2014/2017 i OptiFreeze AB (”OptiFreeze”). Totalt fanns 280 000 utestående teckningsoptioner av serie 2014/2017 (varav 145 000 tilldelades styrelsemedlemmar och nyckelpersoner i bolaget) och totalt 66 869 stycken nyttjades av innehavare, innebärande att 71 550 nya aktier emitteras. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2014/2017 var styrelseordförande Anders Hättmark, styrelseledamot Petr Dejmek samt nyckelpersoner i bolaget.
Läs mer

OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal

Regulatorisk
OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal från en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Bekräftelsen är ett direkt resultat av framgångsrika tester på kundens produkter under hösten, vilka genomförts hos Optifreeze. Vid lyckade resultat i nästa testfas kommer ett kommersiellt köpeavtal att tecknas.
Läs mer

OptiFreeze receives an acknowledgement for another industrial test

Regulatorisk
OptiFreeze has received an acknowledgment for a full scale industrial test program with a leading flower cutting supplier. This is a direct result of successful tests carried out on the client products during the fall, tests that were carried out at OptiFreeze. Should the next testing phase be successful, a commercial purchase agreement will be signed.
Läs mer

Eda Demir ny VD på OptiFreeze

Regulatorisk
Eda Demir kommer att tillträda som ny VD för OptiFreeze den 1 januari 2017.
Läs mer

Eda Demir new OptiFreeze CEO

Regulatorisk
Eda Demir will assume the position of new OptiFreeze CEO starting January 1st, 2018.
Läs mer