OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

OptiFreeze skriver det första kommersiella avtalet för snittblommor

Regulatorisk
OptiFreeze har idag skrivit ett licensavtal med den svenska blomstergrossistfirman A.P.H. Svenska AB. Avtalet är på 36 månader och A.P.H. kommer att betala ersättning för varje behandling. Vi bedömer värdet av avtalet till mellan 10-30 milj kr.
Läs mer

OptiFreeze höjer expansionstakten, tecknar avtal om fördjupat samarbete med ArcAroma

Regulatorisk
OptiFreeze och ArcAroma har idag tecknat ett samarbets och utvärderingsavtal. Syftet med avtalet är att möjliggöra OptiFreeze expansion och att gemensamt hitta möjliga framtida kundprojekt. Avtalet innebär att OptiFreeze får tillgång till ArcAromas organisation och know how inom; supply chain, kvalité, installation, service och försäljning. För ArcAroma innebär avtalet att man får tillgång till OptiFreeze forskning och utvecklingskapacitet där man ser att många spännande projekt finns att utveckla. Bolagen kommer även under Q1 att utvärdera ett fördjupat samarbete inom livsmedel.
Läs mer

OptiFreeze tar ytterligare ett viktigt steg mot kommersialisering. Skriver nytt avtal i Sverige

Regulatorisk
OptiFreeze har idag skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med Dagab, en av Sveriges största aktörer inom dagligvaru- och service-handeln. Dagab försörjer ca 6 000 butiker med bland annat blommor. Dagab kommer i första stadiet att få rosor behandlade med OptiBoost[TM] från OptiFreeze anläggning i Lund för utvärdering. Om Dagab blir nöjda med utvärderingen kan det bli aktuellt att förse sina butiker med OptiBoost-behandlade[ ]blommor
Läs mer

OptiFreeze redo för kommersiell utrullning och har omarbetat affärsmodellen

Regulatorisk
OptiFreeze har under hösten arbetat hårt för att färdigställa produkt och metod. Det är med stor glädje vi nu kan bekräfta att både vår metod och vår tekniska utrustning är redo för utrullning. OptiFreeze har nått kommersiellt läge på snittblommor och är redo för lansering.
Läs mer