OptiFreeze Investor > Media > Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 14.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Läs mer

Förändring i OptiFreeze styrelse

Regulatorisk
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk
Idag, den 11 april 2019, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 
Läs mer

OptiFreeze updates financial targets

Regulatorisk
Läs mer

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 kl. 16.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Läs mer

OptiFreeze signs a strategic partnership with Syngenta Flowers

Regulatorisk
OptiFreeze has signed a strategic partnership with Syngenta Flowers. In Syngenta Optifreeze will get a partner that has a global presence and an industrial insight. The combination of Optifreeze technology and Syngenta’s industrial knowledge will accelerate the market introduction of OptiCept.
Läs mer